Gepest als kind PNG logo

Disclaimer

Algemeen

Op het gebruik van deze website www.gepestalskind.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Gepest als kind streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Gepest als kind niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Gepest als kind behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen, of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Gepest als kind aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik
van de informatie, of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Gebruik van de oliën

Gepest als kind heeft deze website met zorg samengesteld. Gepest als kind is echter niet verantwoordelijk voor het verkeerd begrijpen, toepassen en of misbruiken van de gegeven informatie.

De informatie over de oliën op deze website is gebaseerd op de  oliën van Young Living.
Gepest als kind heeft geen ervaring met andere merken en ik adviseer dan ook geen ander merk olie gebruiken voor de tips en recepten.

Gepest als kind draagt geen verantwoordelijkheid voor het verkeerd gebruiken van de oliën of het gebruik van andere merken dan Young Living.

Bij twijfel altijd je arts raadplegen!!

Essentiële oliën zijn geen medicatie! Ik geef dan ook geen adviezen bij ziektes.
Ik kan hooguit aangeven hoe je de olie kunt inzetten om je mentale en emotionele welzijn te ondersteunen.

E-mail

Gepest als kind garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen ofverwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Gepest als kind zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Gepest als kind daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven