Privacyverklaring

Gepest als kind

www.gepestalskind.nl

Oktober 2021

Gepest als kind respecteert de privacy van gebruikers. Gepest als kind verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over mij

De website www.gepestalskind.nl wordt beheerd door Gepest als kind. Gepest als kind is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP).

Mijn gegevens zijn:
Gepest als kind
J.H. Molkenboerstraat 33
7574 XH OLDENZAAL

Welke gegevens verzamelt Gepest als kind?

Wanneer je het contactformulier invult of een andere aanvraag doet voor de diensten die geboden worden, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dit geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende zijn:

 

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats.

Met welk doel gebruikt Gepest als Kind persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 

 • Je naam en e-mailadres worden opgeslagen als jij een contactformulier invult.
  Deze gegevens zijn nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien
 • Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die je aan mij verstrekt worden opgeslagen, zodat ik contact met je kan leggen mocht je een traject boeken.

 

Door de gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren.
Wij verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b van de WBP.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ons NIET met anderen gedeeld, tenzij dit samen, met wederzijds goedvinden, overeengekomen is.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst.
De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt,
Meer informatie over cookies kun je terugvinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics.
Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk NIET gebruikt. Wij kunnen daarom ook niet persoonlijk herleiden.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst:

 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • YouTube

  Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om ter weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door de links naar de verschillende privacy verklaringen hierboven te delen.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de Website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies kunt uitschakelen.

 

Links

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Gepest als kind.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- en privacyverklaring van de desbetreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevens verwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht 0m tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 werken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons mailen via ilone@gepestalskind.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.